Puttipajan Logo
>> Pitsinauha 2 cm x 3 m
Pitsinauha 2 cm x 3 m
Pitsinauha 2 cm x 3 m
Pitsinauha 2 cm x 3 m
Pitsinauha 2 cm x 3 m

Pitsinauha 2 cm x 3 m

Myydään 3m rullissa

 

Pituus: 3 m

Leveys 2 cm

 

 

Alennus 40%

Vaihtoehdot

4,70 2,82
4,70 2,82
4,70 2,82